Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 93,6 89,3 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 90,3 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 84,6 91,1
(4) Persones amb gran dependència 93,8 90,8 93,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 92,4 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 83,2 88,4
(6) Treballadors essencials 92,3 83,3 90,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 78,7 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 79,6 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 70,4 83
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,5 63,7 78,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 62,3 69,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,2 52,8 60,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 65 49,8 59,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,6 62,1 71,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,5 53,9 59,8
Total >=12 anys 83,4 73,3 80,6
Total >=16 anys 84,1 74,4 81,8
Total 74,6 65,6 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi