Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,2 95,3 95,3
(1B) Personal de residències 83,4 75,8 76,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,1 80,4 82,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,6 4,6 7,8
(4) Persones amb gran dependència 87,9 73,8 74,2
(5A) Persones de 80 anys o més 88,8 85,2 85,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 78,9 37,4 38,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 67,6 2 2,4
(6) Treballadors essencials 73,7 0,6 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,2 2,9 4
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,2 1,4 1,4
Total >=16 anys 27,9 11,7 12
Total 23,8 10 10,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi