Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 98,3
(1B) Personal de residències 93,8 87,9 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 90,5 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 84,4 92,2
(4) Persones amb gran dependència 92,8 89,2 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,5 90,7 91,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 89 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,9 80,7 86,5
(6) Treballadors essencials 94 86 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,9 75,1 84,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,9 74,2 83
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,4 60,2 77,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,7 50,6 71,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,3 55,6 64,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,6 49,6 59,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,7 49 62,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 60,4 73,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,3 59,6 66
Total >=12 anys 79,5 67,8 77,6
Total >=16 anys 80,1 68,3 78,2
Total 71,3 60,8 69,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi