Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,7 98,3
(1B) Personal de residències 94,1 87,8 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 91,6 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 85,4 92,9
(4) Persones amb gran dependència 93,7 90 92,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 91,3 91,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,7 90,2 91
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 82,9 86,6
(6) Treballadors essencials 94,4 86,2 93,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,3 75,9 85
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,3 74,5 83,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 60,8 78,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,9 51,5 73,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 57 66,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 51,4 62,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 50,9 65
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79 62,5 76,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 60,9 68
Total >=12 anys 80,5 68,9 78,8
Total >=16 anys 81,1 69,3 79,4
Total 72,1 61,7 70,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi