Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,5 98,1
(1B) Personal de residències 94,2 87,7 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 91,6 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 85,6 93,1
(4) Persones amb gran dependència 93,6 90,2 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 91,3 91,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 90,5 91,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 83,7 86,8
(6) Treballadors essencials 94,6 86,5 93,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 77,4 85,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,5 75,3 83,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,9 61,5 78,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,5 52,7 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,5 57,6 66,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,4 51,9 63,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,8 51,6 65,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 63 77,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,4 61,7 69,1
Total >=12 anys 80,9 69,5 79,2
Total >=16 anys 81,5 70 79,7
Total 72,5 62,3 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi