Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,4 96,7 87 87,8
(1B) Personal de residències 94,3 90,2 93,6 69,4 72,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 94,7 96,5 75,5 77,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 91,3 95,1 65,4 69,9
(4) Persones amb gran dependència 91 88,1 90,2 70,5 71,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92 91,6 91,7 86,7 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 90,6 90,9 81 83
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,6 86,1 87,2 71,8 77
(6) Treballadors essencials 95,5 91,4 94,8 61,6 66
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 83,6 86,4 64,7 71,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,5 80,1 84 52,9 59,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,4 71,4 79,4 33,9 45
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,8 66,2 74,9 24,2 35,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,2 62,2 68,7 20,3 24,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,6 58,4 66,4 16,5 21,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,9 60,4 71,1 11,5 17
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,6 68,4 80,7 4,2 5,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69 58,3 65,8 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,8 24,3 28,5 0 0
Total >=12 anys 81,7 74,9 80,5 42,2 47,6
Total >=16 anys 82,4 75,8 81,3 44,5 50,1
Total 75,6 68,9 74,2 38 42,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.