Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 98,3
(1B) Personal de residències 93 87,5 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 90,4 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 84,4 92,2
(4) Persones amb gran dependència 92,8 89,1 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,3 90,4 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,9 88,6 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 80,2 86
(6) Treballadors essencials 93,8 85,7 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,2 74,6 84
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,1 73,7 82,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,4 59,4 76,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,3 49,6 70,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,6 54,3 62,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,8 47,9 57,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,5 47,6 60
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,2 59,3 72
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67 58,6 64,6
Total >=12 anys 78,3 67 76,5
Total >=16 anys 78,9 67,4 77,1
Total 70,2 60 68,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi