Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,9
(1B) Personal de residències 93,1 86,9 92,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 90,3 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 83,8 91,6
(4) Persones amb gran dependència 92,8 88,2 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 90,4 90,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,6 88,3 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 79,6 85,4
(6) Treballadors essencials 93,4 85,1 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 73,8 83
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,6 73,3 81,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,5 58,5 74,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71 48,2 68,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,3 51,6 59
(11B) Persones de 30 a 34 anys 57,3 43,7 52,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 59,2 44 54,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 71,5 55 65,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,6 50,4 55,5
Total >=12 anys 76,9 65,1 74
Total >=16 anys 77,6 65,9 75
Total 69 58,4 66,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi