Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,4 97,4
(1B) Personal de residències 87,7 84,9 85,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,7 84 87
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83 66,3 69,7
(4) Persones amb gran dependència 91 86,8 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 89,6 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,1 85,8 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 81,9 7 10,5
(6) Treballadors essencials 84,5 66 69,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 77,6 15,1 20,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,9 45,4 48,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 53,7 0,8 7,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 33,7 0,5 8,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 1,2 0,4 0,6
Total >=16 anys 51 28,1 30,9
Total 43,5 23,9 26,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi