Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,5 93,1 93,5
(1B) Personal de residències 93,7 88,1 93,3 60,5 64,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 92,6 95,6 75,9 78,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 88,3 92,1 53,7 59,6
(4) Persones amb gran dependència 86,6 85,6 86 69 69,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,4 94,4 87,9 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92,2 93,1 76,3 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 89 91,1 75,2 80,7
(6) Treballadors essencials 92,7 88,1 92,1 52,4 57,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 86 89,7 66,8 74,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 83,2 87,8 54,1 60,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 76,1 84,2 35,7 46
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,9 71 80,9 25 38,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,4 69,4 76,8 22,2 27,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,3 65 73,8 17,6 23,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,4 62,6 74,9 11,9 17,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 72,6 85,1 3,9 6,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 58,1 67,9 0,1 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,7 21,1 26 0 0,1
Total >=12 anys 86 78,3 84,7 42,6 48,9
Total >=16 anys 86,8 79,5 85,7 45,1 51,6
Total 78,9 71,1 77,2 37,9 43,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.