Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 92,1 90,7 90,8
(1B) Personal de residències 74,5 68 68,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,8 81,4 83,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 53,7 3,9 6,4
(4) Persones amb gran dependència 82,7 78,5 78,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 88,4 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86 46,4 54,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,8 4,4 4,7
(6) Treballadors essencials 66,6 0,7 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,8 4,1 6,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 7,9 1,8 2
Total >=16 anys 32,6 15,1 16,2
Total 27,3 12,7 13,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi