Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,8
(1B) Personal de residències 90,6 81,8 89,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,4 86,6 91,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,8 74,5 81,2
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,6 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 82,4 91,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 80,5 86,7
(6) Treballadors essencials 86,4 75,3 81,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 86 73,8 84
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,3 73,7 81,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,2 61,9 74,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,2 47,3 68,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,7 44,2 51
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,5 21,3 28,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 42,7 7,3 14,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 42,7 8,1 11,8
Total >=16 anys 73,8 57,2 65,5
Total 61,8 47,9 54,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi