Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,4
(1B) Personal de residències 92,8 82,8 92
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 89 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91 81,4 89,9
(4) Persones amb gran dependència 90,1 88,9 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 88,3 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 84,5 90,1
(6) Treballadors essencials 91,6 82 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 77,4 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 76,6 86,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,8 67,3 82,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 56,6 79,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,4 62,4 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 56,2 68,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,5 52,6 67,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 63,8 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,3 61,7 70,5
Total >=12 anys 83,8 71,5 82,4
Total >=16 anys 84,4 72,1 83
Total 73,9 63 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi