Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,6 92,3 92,6
(1B) Personal de residències 93,7 87,5 93,2 55,7 59,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 91,8 95,4 72,6 74,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86,7 91,7 48,2 52,5
(4) Persones amb gran dependència 86,1 83,9 84,5 64 64,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,3 86 86,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,8 93 74,8 83,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88,2 90,8 72,6 76,7
(6) Treballadors essencials 92,6 86,4 91,9 46,3 49,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 84,6 89,5 63,5 70,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,4 87,6 47,9 52,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 73,7 84 26,8 34,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 68 80,5 16,3 26,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 66,5 76,4 9,8 12,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,2 62 73,7 6,6 9,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,1 58,9 74,4 0,4 2,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,4 70,4 84,6 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 47,9 56,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,6 0 3,3 0 0
Total >=12 anys 86,1 76 83,9 36,7 41,1
Total >=16 anys 87,1 77,7 85,5 38,8 43,4
Total 78,9 67,9 75,2 32,8 36,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.