Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 92,6 82,5 91,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 88,6 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,4 80,7 89,1
(4) Persones amb gran dependència 90,1 89 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,1 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 83,2 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 83,3 89,8
(6) Treballadors essencials 91 81,2 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 76,5 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 76 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 66,2 81,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,2 53,6 78,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 61,1 72
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69 54,5 66,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 68 50,5 64,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,9 61,5 75,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 59,2 66,8
Total >=12 anys 82,7 69,9 81,1
Total >=16 anys 83,4 70,5 81,9
Total 73 61,7 71,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi