Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,6
(1B) Personal de residències 92,7 82,6 91,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 88,6 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,5 80,8 89,3
(4) Persones amb gran dependència 90,1 89 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 83,2 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 83,4 89,9
(6) Treballadors essencials 91,1 81,2 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 76,5 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 76,1 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,2 66,2 81,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 53,7 78,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,3 61,3 72,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,3 54,6 66,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,4 50,7 65
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 61,8 75,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 59,4 67,1
Total >=12 anys 82,9 70 81,3
Total >=16 anys 83,6 70,6 82,1
Total 73,2 61,7 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi