Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,6 96,8
(1B) Personal de residències 86 77,1 81,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90 84 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 79,1 55,4 60,4
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,9 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 80,8 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,9 8,5 13,1
(6) Treballadors essencials 80,2 57,6 61,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,3 13,3 20,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,1 48,4 52,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61,6 1,5 7,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 45 1 12,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 4,4 0,9 1,7
Total >=16 anys 54,6 30,1 34,3
Total 45,7 25,2 28,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi