Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 90,5 80,6 89,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 87,4 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,5 81,5 90,2
(4) Persones amb gran dependència 90,4 88,6 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,8 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 89,2 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 81,8 89
(6) Treballadors essencials 91,2 80,8 89,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 76,5 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 75,2 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 64,3 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 52,8 76,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,8 58,7 70,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,8 51,8 64,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,2 50 63,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,3 59,4 72,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 56,9 66,4
Total >=12 anys 81,4 68,7 80
Total >=16 anys 82,2 69,4 80,9
Total 71 59,9 69,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi