Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 98,2 98,2 95,4 95,7
(1B) Personal de residències 92,5 87 92,6 64,6 69,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,5 94,5 73,6 76,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 89 92,8 54,8 60,6
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,9 88 64,8 65
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,9 87,8 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,1 93,5 81,7 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 88 90,2 74,2 79,6
(6) Treballadors essencials 92,6 86,9 91,6 52,1 57,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 85,7 89,2 66,2 73,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 81,9 87,3 50,6 57,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 74,1 83,5 32,9 42,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 69 80,2 23,1 35,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 66,8 75 18,6 23,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,7 61,7 71,3 15,6 20,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,6 62,3 73,4 10,4 15,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,6 68,7 82,1 3,6 5,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 54,5 64,5 0,1 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,4 21,7 26,6 0 0,2
Total >=12 anys 84,5 76,5 83,3 40,9 46,4
Total >=16 anys 85,5 77,8 84,4 43,3 49,2
Total 76,8 68,8 75,2 35,9 40,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.