Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,6 89,7 89,9
(1B) Personal de residències 75,6 68,3 69,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,3 80 81,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 55 3,2 5,5
(4) Persones amb gran dependència 83,9 80,9 81,1
(5A) Persones de 80 anys o més 90,1 88,3 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,3 45,3 49,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 68,8 2,4 2,9
(6) Treballadors essencials 65,9 0,4 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 68 2,9 5
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,3 1,2 1,4
Total >=16 anys 28,9 13 13,7
Total 23,8 10,7 11,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi