Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,5 98,5 95,6 95,9
(1B) Personal de residències 92,6 87,2 92,7 64,9 69,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 90,8 94,7 74,1 77
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 89,3 92,8 56 62,1
(4) Persones amb gran dependència 89 86,2 88,1 64,8 65,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,9 87,9 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93 93,5 81,8 86,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 88 90,1 74,4 79,8
(6) Treballadors essencials 92,6 87 91,6 52,7 57,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 85,7 89,2 66,4 74,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 82 87,3 51,2 57,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 74,1 83,4 33,5 43,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,1 69,3 80,1 23,9 36,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,4 66,8 74,8 19,3 24,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,5 61,8 71,1 16,4 21,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,4 62,3 73,2 11,3 16,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 68,8 81,9 4 5,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 54,9 64,7 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,1 21,8 26,7 0 0,2
Total >=12 anys 84,4 76,5 83,2 41,3 47
Total >=16 anys 85,4 77,8 84,3 43,8 49,8
Total 76,7 68,8 75,1 36,3 41,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.