Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98 93,3 93,5
(1B) Personal de residències 92,1 85,7 91,9 59,3 62,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 90,1 94,6 68,9 71
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 87,4 92,2 48 52,4
(4) Persones amb gran dependència 87,8 84,1 85,7 58 58,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,5 93,6 86,2 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 93,1 93,6 79,8 84,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 87,1 89,9 70,5 74,6
(6) Treballadors essencials 92,7 84,9 91,4 45,5 48,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 84 89,1 61,7 67,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 79,7 87,1 41,8 46,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 70,5 82,9 19,8 26,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 65 79,6 10 18,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 63,3 74,6 3 5,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,6 57,7 70,1 2,2 4,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,8 58,3 72,4 0,3 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 66,8 81 0,1 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,1 45,5 54,7 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 27,3 0 2,9 0 0
Total >=12 anys 84,4 73,8 82,3 33,3 37
Total >=16 anys 85,6 75,5 84 35,3 39,2
Total 76,5 65,2 72,9 29,4 32,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.