Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,1 88,4 88,4
(1B) Personal de residències 70,2 65,1 65,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,7 77 78,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,9 3,2 5,7
(4) Persones amb gran dependència 79,3 69,4 69,7
(5A) Persones de 80 anys o més 86,1 29,4 29,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 20,3 1,1 1,1
(6) Treballadors essencials 63,5 0,4 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,2 0,3 0,9
Total >=16 anys 18,1 5,5 5,7
Total 14,8 4,5 4,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.