Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98,1 98,1 95,3 95,7
(1B) Personal de residències 92,5 87 92,6 64,6 69,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,5 94,5 73,5 76,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 89 92,8 54,7 60,5
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,9 88,1 64,9 65,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,8 93,9 87,8 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,1 93,6 81,7 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 88,1 90,2 74,3 79,6
(6) Treballadors essencials 92,6 86,9 91,6 52 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 85,8 89,3 66,2 73,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 81,9 87,4 50,6 57,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,3 74,1 83,6 32,9 42,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 69 80,3 23 35
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,7 66,9 75,1 18,5 23,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,8 61,8 71,4 15,5 20,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,8 62,4 73,6 10,2 15
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 68,7 82,2 3,5 4,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 54,5 64,5 0,1 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,4 21,7 26,5 0 0,2
Total >=12 anys 84,6 76,5 83,4 40,8 46,4
Total >=16 anys 85,6 77,9 84,5 43,3 49,2
Total 76,9 68,9 75,3 35,9 40,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.