Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 91,1 81,4 90,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 88,1 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,6 91
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88,2 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 91,9 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 82,8 89,3
(6) Treballadors essencials 91,9 81,5 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 77,7 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 76 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,1 65,8 82
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 55,5 77,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 60,3 72,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70 53,8 67,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 52,8 66,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,5 61,9 76,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,8 59,3 69,5
Total >=12 anys 82,9 70,3 81,4
Total >=16 anys 83,6 71 82,1
Total 72,2 61,2 70,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi