Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 93,8 93,8
(1B) Personal de residències 88,4 80,8 87,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,1 85,1 89,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 86,2 74,7 81,6
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,6 89,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 92,1 92,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 88,5 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,6 78,4 85,3
(6) Treballadors essencials 84,9 74,5 80,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,8 72,6 82,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 72,5 80,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,8 58,2 71
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,2 43,5 62,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 54,7 35 43
(11B) Persones de 30 a 34 anys 40,6 6,6 14,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 33,7 1,1 7,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 21,6 0,7 3,3
Total >=16 anys 69,4 53,4 61,4
Total 57,3 44 50,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi