Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 91,2 81,4 90,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,6 91
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 92,2 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 83,1 89,3
(6) Treballadors essencials 91,9 81,5 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 77,9 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 76,1 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 66 82,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 56 77,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,1 60,3 72,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,1 53,8 67,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,9 52,8 66,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 61,8 76,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72 59,3 69,5
Total >=12 anys 83 70,5 81,4
Total >=16 anys 83,6 71,1 82,2
Total 72,2 61,3 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi