Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,4 97,6
(1B) Personal de residències 90,4 80,5 89,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 87,3 93,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,3 81,4 90
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,4 90
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 89 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 81,6 88,7
(6) Treballadors essencials 91,1 80,6 89,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 76,1 87,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 86 74,8 85,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 63,7 80,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77 52,2 75,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,8 57,6 69,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,5 50,5 62,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,9 48,7 61,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,4 58,3 71,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,9 55,8 65
Total >=12 anys 80,8 68 79,2
Total >=16 anys 81,6 68,8 80,1
Total 70,4 59,3 69,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi