Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,4 97,6
(1B) Personal de residències 90,4 80,5 89,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 87,4 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,5 81,5 90,2
(4) Persones amb gran dependència 90,4 88,6 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 89,2 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 81,8 88,9
(6) Treballadors essencials 91,1 80,7 89,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 76,4 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 75,2 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82 64,2 81,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,6 52,7 76,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 58,5 70,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,7 51,5 64,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 66 49,9 63
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,1 59,2 72,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 56,7 66
Total >=12 anys 81,3 68,6 79,9
Total >=16 anys 82,1 69,3 80,8
Total 70,9 59,8 69,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi