Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,2 97,3
(1B) Personal de residències 89,5 80,1 89,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 87,3 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,6 80,4 88,8
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88,1 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 88,8 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 81,1 88,2
(6) Treballadors essencials 90,6 79,9 88,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 75,7 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 74,4 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 62,8 79
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76 50,9 74,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,9 54,9 66,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63 47,1 58,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 61,6 45,2 56,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 70,4 53,5 64,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,3 45,5 53,6
Total >=12 anys 79,4 66,1 76,8
Total >=16 anys 80,3 67,3 78,2
Total 69,3 57,7 67
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi