Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 92,8 92,8
(1B) Personal de residències 83,8 77,3 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 82,4 86,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,7 59,8 65,4
(4) Persones amb gran dependència 88,2 85,4 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 91,6 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 87,1 91,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85 5,9 11,4
(6) Treballadors essencials 79,7 57 61,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,2 11,9 20,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,3 43,7 48,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 55,7 1 7,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 36,9 0,9 9,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 4,2 0,7 1,9
Total >=16 anys 52,5 27,7 31,6
Total 43,3 22,9 26,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi