Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,4 97,5
(1B) Personal de residències 89,9 80,4 89,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 87,4 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,9 80,5 89
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88,1 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 88,9 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 81,2 88,4
(6) Treballadors essencials 90,7 80,1 88,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 75,8 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,5 74,5 84,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,5 63 79,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,2 51,3 74,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,5 55,5 67,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,9 48 59,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,6 46,1 58
(13A) Persones de 16 a 19 anys 71,6 54,9 66,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,8 49,2 57,7
Total >=12 anys 79,8 66,6 77,5
Total >=16 anys 80,7 67,7 78,7
Total 69,7 58,2 67,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi