Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,4 96,7
(1B) Personal de residències 92,2 87,1 91,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,6 86,5 91,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,6 81,9 89,4
(4) Persones amb gran dependència 88,6 86 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 85,6 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 84,2 89,1
(6) Treballadors essencials 89,4 79,4 87,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 77,3 86,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 75,6 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,5 67 80,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,4 56,5 75,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,6 55,2 66,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,7 43,6 58,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,9 45,9 60,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,9 54,2 67,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,1 44,3 50,8
Total >=12 anys 81,5 68,9 78,8
Total >=16 anys 82,5 70,2 80,3
Total 72,2 61 69,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi