Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,9 95,9
(1B) Personal de residències 86 80,4 82,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,2 79,5 82,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,3 57,3 61,3
(4) Persones amb gran dependència 87,7 85,4 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 91,6 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 82,5 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 81,3 6,3 7,2
(6) Treballadors essencials 77,4 54,4 57,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 77 7,1 10
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,5 42,3 45,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 49,1 1 2,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 14 0,8 1,3
Total >=16 anys 52,6 30,2 32,2
Total 44,3 25,5 27,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi