Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,5 96,7
(1B) Personal de residències 92,2 87,1 91,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 86,5 91,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,6 81,8 89,4
(4) Persones amb gran dependència 88,7 86 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 85,6 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 84,1 89
(6) Treballadors essencials 89,4 79,3 87,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 77,2 86,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 75,6 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,4 67 80
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,4 56,4 75,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,5 55 66,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,6 43,4 58,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,8 45,6 60
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,6 53,9 67,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,8 43,2 49,5
Total >=12 anys 81,4 68,7 78,6
Total >=16 anys 82,4 70,1 80,2
Total 72,2 60,9 69,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi