Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 92,7 87,4 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 86,8 92,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 82,8 90,4
(4) Persones amb gran dependència 89 86,5 88,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,1 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 84,7 89,7
(6) Treballadors essencials 90 80,2 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 78,1 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,5 76,4 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,6 68,2 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 58,1 77,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,9 58,3 70,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,1 47,8 63,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,2 49,9 66,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 59,9 75,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,9 57,3 65
Total >=12 anys 83,1 71,1 81,6
Total >=16 anys 83,9 71,9 82,5
Total 73,6 63 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi