Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 92,9 90,8 91
(1B) Personal de residències 80,8 75,2 76,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,4 75,2 77,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,2 9,4 12,2
(4) Persones amb gran dependència 85,3 81,8 82,6
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 88,3 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,5 33,3 40,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 68,9 4,3 4,7
(6) Treballadors essencials 66,7 0,8 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,9 4,2 5,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 5 1,8 1,9
Total >=16 anys 33,5 15,3 16,4
Total 28,2 12,9 13,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi