Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,4 97,6 89 89,4
(1B) Personal de residències 93,8 91 93,6 62,5 65,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 91,5 94,3 70,4 73,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 89,6 93,1 58,8 63,4
(4) Persones amb gran dependència 88,2 86,3 87,7 68,3 69,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,2 94,2 86,6 86,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,4 93,9 78,3 85,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 89,4 91 76 80
(6) Treballadors essencials 91,7 86,2 90,7 52 56,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 86,6 89,6 67,4 74,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 83,7 87,9 54,5 60,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 77,5 84,6 36,9 45,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 71,7 80,8 27,1 37,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 66,9 75 19,3 25,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,7 62,7 72,5 14,5 22,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,6 64,3 76,3 10,7 18,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 70,6 83,6 4,6 7,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,7 56,1 64,7 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,6 18,7 22,4 0 0,1
Total >=12 anys 86,2 79,2 85 45,1 50,9
Total >=16 anys 87,2 80,5 86,1 47,5 53,6
Total 79 72 77,3 40,2 45,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.