Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 92,6 87,2 91,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 86,7 92,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 82,7 90,3
(4) Persones amb gran dependència 89 86,5 88,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 85,9 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 84,6 89,5
(6) Treballadors essencials 89,9 80,2 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 77,8 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 76,1 85,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 67,8 81,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 57,7 77,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 57,5 69,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,9 46,8 62,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 49,1 65,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,4 59,3 74,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,3 56,4 64
Total >=12 anys 82,6 70,7 81,1
Total >=16 anys 83,5 71,5 82
Total 73,2 62,6 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi