Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,5 97,6 84,1 84,4
(1B) Personal de residències 93,8 90 93,5 57,7 59,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,7 93,9 66,3 68,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 88,5 93 52,6 56,3
(4) Persones amb gran dependència 87,9 85,4 87 57 57,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,8 93,8 83,1 83,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93 93,7 75 81,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 88,5 90,4 71,2 74,1
(6) Treballadors essencials 91,5 84,5 90,3 45,4 48,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 84,7 89,4 62,5 67,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,5 87,7 46,8 51
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 75 84,2 26,7 33,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 68,7 80,5 15,3 23,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 64,1 74,7 4,1 7,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 59,3 71,9 2,8 7,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 60,7 75,8 0,4 4,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85 68,1 82,7 0,3 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,9 47,1 54,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 23,3 0 2 0 0
Total >=12 anys 86,2 77 84,2 38,1 42,2
Total >=16 anys 87,3 78,6 85,8 40,2 44,5
Total 78,7 69 75,5 34,2 37,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.