Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,7 88,9 89,3
(1B) Personal de residències 93,7 91,1 93,5 63,2 66,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 91,7 94,3 71,1 74,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 89,8 93,1 59,5 64,4
(4) Persones amb gran dependència 88,2 86,2 87,6 68,8 69,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,2 94,3 86,7 86,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,4 93,8 78,5 85,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 89,4 90,9 76,4 80,4
(6) Treballadors essencials 91,6 86,3 90,6 52,7 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 86,6 89,6 67,7 74,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 83,8 87,9 55 61,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,3 77,6 84,5 37,8 46,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,9 71,9 80,8 28,1 39,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,8 67,1 74,9 20,3 26,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,5 62,8 72,3 15,5 23,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,4 64,5 76,1 11,8 19,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 71,1 83,7 5,5 8,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,9 56,5 65,1 0,4 1,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,3 19 22,7 0 0,1
Total >=12 anys 86,2 79,4 84,9 45,6 51,6
Total >=16 anys 87,1 80,6 86 48,1 54,4
Total 78,9 72,1 77,3 40,7 46
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.