Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,4 97,6
(1B) Personal de residències 92,8 87,2 92,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 87,5 92,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 83,7 91,3
(4) Persones amb gran dependència 89,8 87,2 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,3 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 89,7 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 85,3 89,9
(6) Treballadors essencials 90,6 81 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 78,8 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 77 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 69,1 82,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 59,4 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 60,2 72,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,1 50,2 65,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,2 52,6 69,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,5 62,1 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,7 59,8 68,4
Total >=12 anys 84,2 72,6 82,8
Total >=16 anys 84,9 73,3 83,6
Total 74,4 64,2 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi