Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93,1 87,2 92,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 87,8 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 84,1 91,8
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,5 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 91,1 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 85,8 90
(6) Treballadors essencials 90,9 81,3 89,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 79,3 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 77,3 86,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,1 69,8 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 60,8 79
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 60,6 72,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,4 51,1 66,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,8 53,5 70,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,5 62,8 79
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,1 60,2 69
Total >=12 anys 84,8 73,2 83,1
Total >=16 anys 85,5 73,9 83,9
Total 75 64,8 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi