Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,2 97,5
(1B) Personal de residències 92,6 87,2 91,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,9 86,6 92,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 82,7 90,3
(4) Persones amb gran dependència 89 86,3 88,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 85,9 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 84,6 89,5
(6) Treballadors essencials 89,8 80,1 88,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 77,8 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 76,1 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 67,7 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,3 57,6 77,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 57,3 69,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,8 46,5 62,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,8 48,9 64,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,8 58,9 73,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,9 55,7 63,2
Total >=12 anys 82,5 70,6 80,9
Total >=16 anys 83,4 71,4 81,9
Total 73,1 62,5 71,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi