Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,2 97,5
(1B) Personal de residències 92,7 87,4 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 86,9 92,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 83 90,6
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,6 88,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,1 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 84,8 89,7
(6) Treballadors essencials 90 80,3 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 78,1 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 76,4 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,7 68,4 81,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 58,2 77,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,1 58,4 70,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,4 48 64
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 50,2 66,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,4 60,1 75,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,3 57,7 65,6
Total >=12 anys 83,2 71,3 81,8
Total >=16 anys 84,1 72 82,7
Total 73,7 63,1 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi