Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93 90,4 90,4
(1B) Personal de residències 80 76,9 77,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,9 71,9 75,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,7 11,7 13,2
(4) Persones amb gran dependència 95,1 93,1 93,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 90,4 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 82,7 40,6 41,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,1 4,3 4,5
(6) Treballadors essencials 67,2 1,8 2,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,9 4 5,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,9 1,6 1,6
Total >=16 anys 33 15,3 15,7
Total 28 13 13,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi