Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 92,7 85,7 91
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 87,6 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 87,7 93,3
(4) Persones amb gran dependència 95,7 94,7 95,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 92,4 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 85,2 91,2
(6) Treballadors essencials 91,9 85,3 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 78,6 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 80,2 87,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 67,1 82,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,5 56,1 78,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 68,1 75
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 60,8 68,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 73 57,7 69,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 68,2 80,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 64,4 71,1
Total >=12 anys 85,3 75 83,8
Total >=16 anys 85,9 75,6 84,5
Total 75,7 66,6 74,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi