Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98 94 94
(1B) Personal de residències 94,1 90,9 93,6 73,5 77,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 94 95,4 75,1 81,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 91,5 95,2 65,9 69
(4) Persones amb gran dependència 93,7 90,2 90,8 78,7 79,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 95,2 95,3 90,5 90,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,8 94,2 86,6 88,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 90,2 91,8 77,2 82,8
(6) Treballadors essencials 93,1 90,2 92,6 59,1 62,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 88,5 90,9 70,8 78,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 86,1 89,2 59,5 65,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 78,6 85,4 40 51,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,2 74,3 82,1 31,1 43,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 74 79,4 27,2 30,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 67,3 73,3 20,3 23,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,1 68,3 78,3 13,9 18,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,4 76,3 87 5,9 8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,3 64 71,1 0,3 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 45,7 30,5 34,6 0 0,1
Total >=12 anys 87,6 82 86,6 49,3 54,3
Total >=16 anys 88,3 82,9 87,4 51,9 57,2
Total 81,4 75,3 79,7 44,1 48,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.