Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7 90,2 90,2
(1B) Personal de residències 94 90,2 93 69,2 72,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 93,6 95,5 71,5 76,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,6 90,7 95,4 58,5 60,3
(4) Persones amb gran dependència 93,8 90,3 90,8 72,8 73,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 95,2 95,3 88,6 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,6 94,2 83,6 85,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 89,4 91,6 73,6 78
(6) Treballadors essencials 93,1 87,9 92,3 49,8 51,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 86,6 90,6 65,4 71,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 84 89,1 48,1 51,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 75,3 85,1 24,4 32,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 71 82 10,2 19,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,4 72,1 79,4 1,7 3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,3 65,4 73,5 1,2 2
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 65,7 78,8 0,4 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,4 73,9 86,3 0,1 0,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,9 52,8 59,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,9 0,1 3 0 0
Total >=12 anys 87,9 79,8 86 39,4 42,7
Total >=16 anys 88,7 81,2 87,4 41,5 45
Total 81,6 71,7 77,4 35,4 38,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.