Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,8 97,8 91,4 91,4
(1B) Personal de residències 94 90,8 93,2 73,1 76,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 94,3 95,6 75 81,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 91,1 95,2 65,5 68,1
(4) Persones amb gran dependència 94,9 91,4 92 79,4 80,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95,3 95,4 90,3 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,9 94,3 86,5 88,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 90,5 92 77,4 83
(6) Treballadors essencials 93,1 90 92,6 58,4 62
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 88,5 91 70,2 78
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 86 89,3 58,9 64,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 78,6 85,6 39,6 50,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 74,3 82,4 30,3 42,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,9 74,3 79,8 26,5 29,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,9 67,5 73,7 19,7 22,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,6 68,4 78,7 12,9 17,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 76,1 87,3 4,9 6,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,2 63,7 71 0,1 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 45,9 29,9 33,9 0 0
Total >=12 anys 87,8 82 86,8 48,9 53,8
Total >=16 anys 88,5 83 87,6 51,5 56,7
Total 81,6 75,4 79,9 43,7 48,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.