Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98
(1B) Personal de residències 92,9 86 91,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,5 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 88,8 94,5
(4) Persones amb gran dependència 95,7 94,6 95,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 93,9 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 87 91,4
(6) Treballadors essencials 92,7 85,7 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 80,8 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 81,2 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 69,7 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 60,4 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 69,8 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 63,1 71,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,6 61,1 73,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 70,4 83,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,8 67,1 74,4
Total >=12 anys 86,8 77 85,2
Total >=16 anys 87,3 77,5 85,8
Total 77 68,3 75,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi