Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98
(1B) Personal de residències 92,9 86 91,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,5 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 88,5 94,5
(4) Persones amb gran dependència 95,7 94,6 95,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 94 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 87,2 91,3
(6) Treballadors essencials 92,7 85,6 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 81,1 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 81,3 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,8 70,1 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,5 61,1 80,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 69,8 76,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 63,2 71,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 61,1 73,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,9 70,4 83,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,9 67 74,3
Total >=12 anys 86,9 77,1 85,3
Total >=16 anys 87,4 77,6 85,8
Total 77,1 68,4 75,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi