Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,8 98
(1B) Personal de residències 92,7 85,7 91
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 87,6 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 87,7 93,3
(4) Persones amb gran dependència 96,3 95,2 96,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 94,2 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 92,3 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 85 91
(6) Treballadors essencials 91,9 85,2 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 78,2 88,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79,5 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,2 66,3 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 55,1 77,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,5 66,6 73,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,1 58,5 65,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,5 55,8 67,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,1 67 79,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 62,7 69
Total >=12 anys 84,5 74,1 82,8
Total >=16 anys 85,1 74,7 83,5
Total 75 65,8 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi