Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,4 97,6
(1B) Personal de residències 92,5 84,8 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,4 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 86 91,7
(4) Persones amb gran dependència 95,8 93,8 94,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 94,1 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 92,2 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 84,6 90,5
(6) Treballadors essencials 91,4 84,8 90,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 77,8 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 79,2 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,4 65,4 79,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 54,1 76,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,8 64,6 70,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,5 55,2 61,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,8 53,2 62,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78 62,1 72
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 54,6 59,5
Total >=12 anys 83,1 72,6 80,7
Total >=16 anys 83,8 73,6 81,8
Total 73,8 64,6 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi