Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 98
(1B) Personal de residències 94,9 88,8 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,5 81,6 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 80,6 86,7
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 86 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 84,7 88,4
(6) Treballadors essencials 89 79,3 86,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 79,3 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 77 85
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 68,6 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,8 58,3 74,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,1 57,9 67,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,9 52,4 63,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,5 54,6 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,7 62 74,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,5 57,4 67,8
Total >=12 anys 83,5 73,8 82
Total >=16 anys 84,1 74,6 82,7
Total 75,2 66,5 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi