Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 94,6 88,9 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,6 81,7 89,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 80,5 86,7
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 85,9 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 84,5 88,2
(6) Treballadors essencials 88,9 79,2 86,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 79 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 76,9 84,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 68,2 79,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,4 57,8 73,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,5 57,2 67
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,3 51,9 63,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,2 53,8 64,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 61,7 74,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 56,5 66,9
Total >=12 anys 83,2 73,5 81,6
Total >=16 anys 83,8 74,3 82,3
Total 74,9 66,2 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi