Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 93,8 87,6 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 78,9 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,7 77,5 81,3
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 85 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 77 80,5
(6) Treballadors essencials 83,3 73,4 78,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,5 73,5 80,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,6 73,8 79,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,4 62,9 72,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,1 50,3 63,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 53,8 42,2 48,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 43,4 26,7 34
(12) Persones de 20 a 29 anys 34,5 3,4 8,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 27,1 2,1 5,5
Total >=16 anys 74,1 62,5 68,5
Total 64 54 59,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi