Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 97 97 91,9 92
(1B) Personal de residències 93,5 89,4 93,7 64,3 69,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 89,3 93,5 67,9 72,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 88,3 92,3 59,9 62,9
(4) Persones amb gran dependència 93,8 92,2 93 80,6 81,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 94,1 94,2 86 86
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93 93,3 78,7 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89 90,6 76 78,7
(6) Treballadors essencials 91,4 86,2 90,4 52,1 56,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 87,7 90 69,3 75,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 84,9 87,9 55,6 61,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 76,9 82,7 37,8 45,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,7 71,3 77,9 27,9 36,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 66,7 73,3 22 26,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,4 64,9 72 16,5 21,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,8 68,2 76,5 12,2 17,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,3 71,3 84,1 4,3 5,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,1 55,6 66,2 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 31 17,1 21,2 0 0,1
Total >=12 anys 86,7 81,3 85,6 49,7 54,4
Total >=16 anys 87,4 82,4 86,4 51,9 56,8
Total 80,3 74,6 78,7 45 49,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.