Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,5 92 92
(1B) Personal de residències 93,5 88,7 93,5 61,9 66
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 88,5 92,4 63,7 68,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 88,3 92 57,2 59,6
(4) Persones amb gran dependència 92,6 91,2 91,9 66,9 67,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,5 93,6 84,6 84,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,8 93,1 77,4 83,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 88,4 89,8 72,9 75
(6) Treballadors essencials 91,2 84,9 89,7 48,9 51,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 86,3 89,6 65,5 70,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 83,7 87,7 51,5 56,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 75,5 82,4 31,6 38,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 69,9 77,7 21,8 29,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 65,1 72,8 12,5 15,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,5 63,5 72,5 8,5 11,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 65,6 76,5 0,4 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,5 69,5 83,7 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 48,7 59,2 0,2 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,2 0 3,3 0 0
Total >=12 anys 86,8 80 85 45,3 49
Total >=16 anys 87,6 81,4 86,2 47,4 51,2
Total 80,5 72,7 77,5 41,2 44,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.