Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 95,2 89,8 95,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,5 81,9 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90 82,6 88,5
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,6 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 89,2 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 85,4 88,7
(6) Treballadors essencials 89,9 80,3 87,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 80,1 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 77,9 85,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 69,9 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,9 59,5 75,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,1 59,6 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68 55,1 66,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 58 69,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,4 65,2 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,8 60,5 71,6
Total >=12 anys 84,5 75,4 83,3
Total >=16 anys 85 76,1 83,8
Total 76 67,8 74,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi