Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 93,8 87,6 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 78,9 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85 77,5 81,6
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 85 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 78,3 81,9
(6) Treballadors essencials 83,9 73,6 79,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,6 74,1 80,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,6 73,8 79,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,5 62,9 72,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,4 50,3 63,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 54,3 42,3 49
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,6 26,8 34,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 36,4 3,5 9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 30,9 2,4 6,2
Total >=16 anys 74,6 62,7 68,7
Total 64,5 54,1 59,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi