Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 95,2 90,1 95,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91 83,6 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91 83,1 89
(4) Persones amb gran dependència 92 90,6 92
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,2 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 86,2 88,8
(6) Treballadors essencials 90,4 80,7 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 80,9 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 78,3 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,7 70,7 81,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 61,2 76,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 60,2 69,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,7 56,4 66,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,1 59 70
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,5 65,4 78,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,1 60,8 72,3
Total >=12 anys 85,1 76,1 83,5
Total >=16 anys 85,6 76,8 84
Total 76,6 68,5 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi