Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 94,6 88,9 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,6 81,7 89,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 80,5 86,7
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 85,9 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,9 84,5 88,2
(6) Treballadors essencials 88,9 79 86,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 78,9 86,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 76,8 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 68,1 79,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,4 57,7 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,3 56,9 66,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,2 51,7 62,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,7 53,4 63,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,1 61,1 73,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70 55,5 65,7
Total >=12 anys 83,1 73,3 81,4
Total >=16 anys 83,7 74,1 82,1
Total 74,8 66 73,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi