Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 98
(1B) Personal de residències 94,6 88,8 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,5 81,6 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 80,3 86,4
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 86 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 84,7 88,4
(6) Treballadors essencials 88,9 79,3 86,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 79,2 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 76,9 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,2 68,4 80
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,8 58,2 74,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,9 57,7 67,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,6 52,3 63,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 68 54,5 65,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,6 61,9 74,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,5 57,2 67,6
Total >=12 anys 83,4 73,7 81,9
Total >=16 anys 84 74,5 82,5
Total 75,1 66,4 73,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi